Hakkımda

pdf_icon YÖK Formatında Ayrıntılı Özgeçmiş için tıklayınız.

Prof.Dr. M. Erdal BALABAN’ın Kısa Özgeçmişi

1953 yılında Sakarya’nın Hendek ilçesinde doğan Mehmet Erdal Balaban lise eğitimini Adapazarı Atatürk lisesinde tamamlamıştır. 1977 yılında Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi-Yüksek Matematik bölümününde lisans (ve yüksek lisans) eğitimini , ayrıca 1980 yılında Boğaziçi Üniversitesi, Bilgisayar Bilimleri bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Özel Sektörde Yazılım Geliştirme ve Bilgi İşlem Yöneticisi olarak bir süre  çalıştıktan sonra  İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Matematik Kürsüsüne Asistan olarak atanmıştır. “Bir Sipariş Üretim Sisteminin Planlama ve Kontrolüne Yönelik Q-GERT Şebeke Modelinin Geliştirilmesi ve Bilgisayar Analizi” adlı doktora tezini 1983 yılında İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Sayısal Yöntemler Anabilim Dalında tamamlayan Mehmet Erdal Balaban, 1989 yılında Doçentliğe yükselmiş ve 1996 yılında Profesörlük kadrosuna atanmıştır. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak 2003-2006 yıllarında Anabilim Dalı Başkanlığı görevinde ve akademik kurullarda görev almıştır.

1984 yılında AISEC kapsamında Amerika Birleşik Devletler’inde “Ball Aerospace Defence System Division, Boulder-Colorado” firmasında “Kişisel Bilgisayarlarda İşletme Tahmin Yöntemleri” yazılımının geliştirilmesi görevinde bulunmuştur. “Temel Matematik ve İşletme Uygulamaları”, “Veri Madenciliği ve Makine Öğrenmesi Temel Algoritmalar ve R Dili ile Uygulamaları”  adlı kitapları yanısıra editörlüğünü yaptığı kitapları da bulunmaktadır.  İş hayatına yönelik geliştirdiği yazılımları farklı sektörlerde ve çok sayıda işletmelerde kullanılmıştır. Veri Madenciliği ve Makine Öğrenmesi  alanlarında çalışmalarını ve araştırmalarını sürdüren Balaban, birçok profesör ve doçent’in kariyerlerinin gelişmesinde ve  çok sayıda lisansüstü/lisans öğrencilerinin eğitiminde görev almıştır. Çeşitli üniversitelerde Sayısal Yöntemler ve Bilişim alanında dersler vermiş olan Balaban; 2001-2002 eğitim ve öğretim yılında Ball State Universitesi, Indiana, USA’da misafir araştırmacı olarak bulunmuş, 2006-2007 yılında aynı üniversitede misafir öğretim üyesi olarak dersler vermiştir.

2000 – 2004 yılları arasında Türkiye Bilişim Derneği(TBD), İstanbul Yönetim Kurulu Başkanlığı süresince bilişim alanında ve uzaktan öğrenme konularında birçok konferans, seminer, panel, çalıştay ve projeler gerçekleştirmiştir. Küçük ve Orta Büyüklükteki işletmelerin bilişim konularında bilinçlenmeleri için seminer ve TV programları düzenleyerek girişimciliğin ve bilişim kültürünün artırılması yönünde katkılar sağlamıştır. 1999-2001 yıllarında Istanbul Sanayi Odası‘nın Üniversite – Sanayi işbirliğinin gelişmesi için ISO-ÜSİB çalışma grubunda görev almıştır. Bu çalışma kapsamında sanayi problemlerini üniversite öğretim üyelerinin uzmanlıkları ile eşleştiren “İSO-ÜSİB-NET” yazılım projesine başkanlık yapmıştır.

Birçok konferansın düzenleyicisi ve bilim kurulu üyesi olarak hizmetlerde bulunan Balaban, birçok konferansa oturum başkanlığı, panel konuşmacısı veya davetli konuşmacı olarak katkılar vermiştir. Üniversite öğrencilik yıllarından aktif sporun içinde bulunmuş, üniversite takımları yanısıra amatör takımlarda lisanslı olarak futbol oynamıştır. Ayrıca akademik çalışmaları yanısıra  İstanbul Üniversitesi Spor Birliği Kulübü‘nde Yönetim Kurulu Üyesi ve Danışmanı olarak yöneticilik görevlerini ve spora olan desteğini sürdürmüştür.

Sivil Toplum Örgütlerinde bir çok toplum hizmetleri ve eğitim projelerinin gerçekleşmesinde görev alan Balaban,  1998-2000 yıllarında Bilgi İşlem Merkezi Yöneticileri Kulübüne (BİM Kulüp) Başkanlık yapmış ve 2000-2004 yılları arasında Türkiye Bilişim Derneği(TBD), İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Türkiye Bilişim Derneği, İstanbul Şubesi ve Matematikçiler Derneği Onur Üyesidir. Mehmet Erdal Balaban İstanbul Üniversitesiİşletme Fakültesinden 15 Ekim 2015 tarihi itibariyle emekli olmuş ve çalışmalarını Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı‘nın (TOVAK) gönüllüsü olarak sürdürmekte olup akademik ve toplumsal proje çalışmalarını sivil toplum örgütlerinde devam ettirmektedir. Vakıf Üniversitelerinde yarı zamanlı olarak dersler vermektedir. Balaban İngilizce bilmikte olup evli ve bir çocuk sahibidir.

AKADEMİK FAALİYETLERİ(Özet)

3 SCIE (science citation index expanded) olmak üzere ulusal ve uluslararası düzeyde 70 bilimsel eseri mevcuttur. 16 yüksek lisans tezinin, 18 doktora tezinin danışman öğretim üyeliğini ve 8 projenin yöneticiliğini yapmıştır. 32 Doçentlik yükselme jürisinde ve 13 Profesörlük atama jürisinde görev almıştır. Ayrıca 2 kitabı, 2 uluslararası, 2 ulusal kitap bölümü ve 4 kitap editörlüğü çalışmaları vardır. Akademik bilginin iş hayatı ve sanayi ile paylaşılmasına yönelik sivil toplum örgütleri işbirliğinde 200’ün üzerinde panel, seminer ve konferans gibi birçok akademik etkinliğin düzenleyicisi ve konuşmacısı olarak yer almıştır.

EĞİTİM FAALİYETLERİ (Verdiği Dersler)

Piri Reis Üniversitesi, Lisans

 • E-Commerce, Piri Reis Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Lisans Programı, 2017-2018.

İstanbul Üniversitesi, Lisansüstü

 • Makine Öğrenme Algoritmaları, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Programı, 2014-2015.
 • Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi, İ.Ü. İşletme İktisadi Enstitüsü, Yönetim Bilişim Sistemleri, 2014-2015.
 • Matematik Programlama, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Programı, 2014-2015.
 • Quantitative Decision Making, İ.Ü. İşletme İktisadi Enstitüsü, MBA Programı, 2013-2014.
 • Proje Yönetimi, İstanbul Üniversitesi, Enformatik Doktora Programı, 2009-2010, 2012 – 2013.
 • İşletme Kararlarında Sayısal Yaklaşımlar, İ.Ü., İşletme Fakültesi, Sayısal Yöntemler Bilim Dalı, Doktora Programı, 2009 – 2010.
 • Proje Yönetimi, İ.Ü. İşletme Fakültesi, Sayısal Yöntemler Bilim Dalı, Yüksek Lisans ve Doktora Programı, 1989-1991, 2003-2012.
 • İstatistik Teknikler ve Karar Verme, İ.Ü. İşletme İktisadi Enstitüsü, MBA Programı, 2004.
 • Bilişim Sistemleri ve Yönetimi, İ.Ü. İşletme Fakültesi, Sayısal Yöntemler, Yüksek Lisans Programı, 2000-2004.
 • Kurumsal Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, İ.Ü. İşletme Fakültesi, Sayısal Yöntemler, Yüksek Lisans Programı, 1996-2000.
 • Sistem Analizi ve Tasarımı, İ.Ü. İşletme İktisadi Enstitüsü, İşletme Enformatiği MS Programı, 1999.
 • Visual Basic Kullanarak Programlama Dilleri Uygulamaları, İ.Ü. İşletme İktisadi Enstitüsü, İşletme Enformatiği MS Programı, 1998.
 • İşletme Kararlarında Kantitatif Analizler, İ.Ü. İşletme Fakültesi, Sayısal Yöntemler, Yüksek Lisans Programı, 1994-2000
 • İleri Ağ Sistemleri, Q-GERT, İ.Ü. İşletme Fakültesi, Sayısal Yöntemler, Doktora Programı, 1989-1996.

İstanbul Universitesi, Lisans:

 • Project Management, School of Business Administration, Istanbul University, 2003- 2011, (in English Program).
 • Business Mathematics, School of Business Administration, Istanbul University, 1988-2014 (in English Program).
 • Basic Mathematics, School of Business Administration, Istanbul University, 1988-2014 (in English Program).
 • Data Processing, School of Business Administration, Istanbul University, 1989-1996 (in English Program).
 • Proje Yönetimi, İ.Ü. İşletme Fakültesi, 1989-1991, 2003- (Türkçe Program).
 • İşletme Matematiği, İ.Ü. İşletme Fakültesi, 1980- 2010 (Türkçe Program).
 • Matematik, İ.Ü. İşletme Fakültesi, 1988- 2014 (Türkçe Program).
 • Bilgi İşleme Giriş ve FORTRAN, İ.Ü. İşletme Fakültesi, 1983- 1984 (Türkçe Program).
  İstanbul Universitesi, Ulaştırma ve Lojistik Yüksek Okulu
 • Matematik, İÜ, Logistik Yüksek Okulu, Lisans, 1999-2014

İstanbul Universitesi, Enformatik Lisansüstü Programı

 • Proje Yönetimi, İÜ, Enformatik Doktora Programı, 2005 – 2015
  Işık Üniversitesi:
 • Introduction to Data Mining, Işık Universitesi, Endüstri Mühendisliği, Güz 2014-2015.
 • Operations Research I, Işık Universitesi, Endüstri Mühendisliği, Güz 2012-2013.
 • Operations Research I, Işık Universitesi, Endüstri Mühendisliği, Güz ve İlkbahar 2011-2012. (tam zamanlı görevlendirme ile)
 • Operations Research II, Işık Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, İlkbahar 2010-2011.
  Bahçesehir Üniversitesi:
 • Statistical Analysis for Management, Bahcesehir University, Executive MBA Programı, Istanbul, Turkey, Güz 2009.
  Ball State University, Indiana-USA:
 • Operations Management, Miller College of Business School, Ball State University, Muncie, Indiana, USA, Spring 2006-2007.
 • Quantitative Business Analysis, Miller College of Business School, Ball State University, Indiana, USA, Fall 2006 -2007.
  İzmir Ekonomi Üniversitesi:
 • Quantitative Methods, , IEU, School of Business Administration, MBA program, 2005-2006 – 2007-2008.
 • Research Methods, IEU, School of Business Administration, Doctorate Program, 2007-2008.
 • Management Science, Undergraduate level, IUE, School of Business, 2005-2006.

Gebze Teknoloji Enstitüsü:

 • İşletmelerde Bilgisayar Uygulamaları, GYTE, İşletme Bölümü Yüksek Lisans Programı, 1994-1999.
 • Bilişim Teknolojilerinin Yönetimi, GYTE, İşletme Bölümü Yüksek Lisans Programı,

Harp Akademileri:

 • Olasılık ve İstatistiğe Giriş, Harp Akademileri, İstanbul, 1982-1983.

Deniz Harp Okulu:

 • Olasılık ve İstatistiğe Giriş, Deniz Harp Okulu, İstanbul, 1982.

pdf_icon  CV in English, click

Arkadaşlarınızın arasında ilk siz paylaşın..Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Facebook
Twitter