Hakkımda

Prof.Dr. M. Erdal Balaban’ın Kısa Özgeçmişi;

1953 yılında Sakarya’nın Hendek ilçesinde doğan Mehmet Erdal Balaban ilköğretimin Hendek’de ve daha sonra orta ve lise eğitimini Adapazarı Atatürk lisesinde tamamlamıştır. 1977 yılında Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi-Yüksek Matematik bölümününde Lisans/Y.Lisans eğitimini, 1980 yılında Boğaziçi Üniversitesi, Bilgisayar Bilimleri bölümünde Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Özel Sektörde Yazılım Geliştirme ve Bilgi İşlem Yöneticisi olarak bir süre çalıştıktan sonra İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Matematik Kürsüsüne Asistan olarak atanmıştır.Bir Sipariş Üretim Sisteminin Planlama ve Kontrolüne Yönelik Q-GERT Şebeke Modelinin Geliştirilmesi ve Bilgisayar Analizi” adlı doktora tezini 1983 yılında İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Sayısal Yöntemler Anabilim Dalında tamamlayan Mehmet Erdal Balaban, 1989 yılında Doçentliğe yükselmiş ve 1996 yılında Profesörlük kadrosuna atanmıştır. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak 2003-2006 yıllarında Anabilim Dalı Başkanlığı görevinde ve akademik kurullarda görev almıştır.
1984 yılında AISEC kapsamında Amerika Birleşik Devletler’inde “Ball Aerospace Defence System Division, Boulder-Colorado” firmasında “Kişisel Bilgisayarlarda İşletme Tahmin Yöntemleri” yazılımının geliştirilmesi görevinde bulunmuştur. “Temel Matematik ve İşletme Uygulamaları” ve “Veri Madenciliği ve Makine Öğrenmesi Temel Algoritmalar ve R Dili ile Uygulamaları” adlı kitapları yanısıra editörlüğünü ve bölüm yazarlığını yaptığı kitapları bulunmaktadır. İş hayatına yönelik geliştirdiği yazılımları ve kurumsal bilgi sistemleri farklı sektörlerde ve çok sayıda işletmede kullanılmıştır. Veri Madenciliği ve Makine Öğrenmesi alanlarında çalışmalarını ve araştırmalarını sürdüren Balaban binlerce öğrencinin ve çok sayıda profesör, doçent ve doktora öğrencilerinin yetişmesinde rol almıştır.
2000 – 2004 yılları arasında TBD, İstanbul Yönetim Kurulu Başkanlığı süresince çok sayıda seminer, panel ve toplumsal projeleri, çalışma grupları ile birlikte gerçekleştirmiştir. Bilişim Sistemleri ve Uzaktan Öğrenme (e-Öğrenme) konularında birçok konferans, seminer, çalıştay ve projeler gerçekleştirmiştir. Kurmuş olduğu KOBİLİŞİM Çalışma Grubu ile Küçük ve Orta Büyüklükteki işletmelerin Bilişim konularında bilinçlenmeleri için seminer ve TV programları düzenleyerek girişimciliğin ve bilişim kültürünün artırılması yönünde katkılar vermiştir. 1999-2001 yıllarında Istanbul Sanayi Odası‘nın Üniversite – Sanayi işbirliğinin gelişmesi için ISO-ÜSİB çalışma grubunda görev almış ve İSO-ÜSİB Net projesine başkanlık yapmıştır.
Birçok konferansın düzenleyicisi ve bilim kurulu üyesi olarak hizmetlerde bulunan Balaban, 50’nin üzerinde konferansa oturum başkanlığı, panel konuşmacısı ve davetli konuşmacı olarak katkılar vermiştir. Üniversite öğrencilik yıllarından aktif sporun içinde bulunmuş akademik çalışmaları yanısıra, İstanbul Üniversitesi Spor Birliği Kulübü‘nde Yönetim Kurulu Üyesi ve Danışmanı olarak idari görevlerini ve spora olan desteğini sürdürmüştür.

Sivil Toplum Örgütlerinde bir çok toplum hizmetleri ve eğitim projelerinin gerçekleşmesinde görev alan Balaban 1998-2000 yıllarında Bilgi İşlem Merkezi Yöneticileri Kulübüne (BIİM Kulüp) Başkanlık yapmış ve 2000-2004 yılları arasında Türkiye Bilişim Derneği(TBD), İstanbul Şubesine Başkanlık yapmıştır. Türkiye Bilişim Derneği, İstanbul Şubesi ve Matematikçiler Derneği Onur Üyesidir. Mehmet Erdal Balaban İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi‘nden 15 Ekim 2015 tarihi itibariyle emekli olmuş ve çalışmalarını Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı‘nda gönüllü olarak hizmetlerini devam ettirmektedir. Evli, ve bir çocuk sahibidir.

Akademik ve Eğitim Faaliyetleri

Citation endeksli iki çalışması bulunan Balaban ulusal ve uluslararası düzeyde 70’i aşkın bilimsel eserleri olup birçok projenin de yöneticiliğini yapmıştır. 17 Yüksek Lisans ve 18 Doktora tez danışmanı olarak tez yönetmiş ve çok sayıda doktora ve yüksek lisans tez jüri üyeliğinde bulunmuştur. 45 Doçentlik/Profesörlük yükseltme ve atama jüri üyesi olarak görev almış, çok sayıda profesör, doçent’ ile birlikte akademik çalışmalarda bulunmuştur.

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi yanısıra Harp Akademileri, Deniz Harp Okulu, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İ.Ü.Ulaştırma ve Lojistik, İzmir Ekonomi Üniversitesi (Lisans ve MBA programları), Bahçeşehir Üniversitesi (Executive MBA programı) ve Işık Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği programında, dersler vermiştir. Verdiği dersler; Temel Matematik, , İşletme Matematiği(Lineer Cebir ve Doğrusal Programlama), Yöneylem Araştırması, Proje Yönetimi, Bilişim Yönetim Sistemi, Veri Madenciliği ve Makine Öğrenmesi konularındadır. 2001-2002 eğitim ve öğretim yılında Ball State Universitesi, Indiana, USA’da misafir araştırmacı olarak bulunmuş, 2006-2007 yılında aynı üniversitede misafir öğretim üyesi olarak dersler vermiştir. İstanbul Üniversitesi dışında birçok kurumda yarı zamanlı veya misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur.

Verdiği Dersler

İstanbul Üniversitesi, Lisansüstü
• Makine Öğrenme Algoritmaları, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Programı, 2014-2015.
• Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi, İ.Ü. İşletme İktisadi Enstitüsü, Yönetim Bilişim Sistemleri, 2014-2015.
• Matematik programlama, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Programı, 2014-2015.
• Quantitative Decision Making, İ.Ü. İşletme İktisadi Enstitüsü, MBA Programı, 2013-2014.
• Proje Yönetimi, İstanbul Üniversitesi, Enformatik Doktora Programı, 2009-2010, 2012 – 2013.
• İşletme Kararlarında Sayısal Yaklaşımlar, İ.Ü., İşletme Fakültesi, Sayısal Yöntemler Bilim Dalı, Doktora Programı, 2009 – 2010.
• Proje Yönetimi, İ.Ü. İşletme Fakültesi, Sayısal Yöntemler Bilim Dalı, Yüksek Lisans ve Doktora Programı, 1989-1991, 2003-2012.
• İstatistik Teknikler ve Karar Verme, İ.Ü. İşletme İktisadi Enstitüsü, MBA Programı, 2004.
• Bilişim Sistemleri ve Yönetimi, İ.Ü. İşletme Fakültesi, Sayısal Yöntemler, Yüksek Lisans Programı, 2000-2004.
• Kurumsal Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, İ.Ü. İşletme Fakültesi, Sayısal Yöntemler, Yüksek Lisans Programı, 1996-2000.
• Sistem Analizi ve Tasarımı, İ.Ü. İşletme İktisadi Enstitüsü, İşletme Enformatiği MS Programı, 1999.
• Visual Basic Kullanarak Programlama Dilleri Uygulamaları, İ.Ü. İşletme İktisadi Enstitüsü, İşletme Enformatiği MS Programı, 1998.
• İşletme Kararlarında Kantitatif Analizler, İ.Ü. İşletme Fakültesi, Sayısal Yöntemler, Yüksek Lisans Programı, 1994-2000
• İleri Ağ Sistemleri, Q-GERT, İ.Ü. İşletme Fakültesi, Sayısal Yöntemler, Doktora Programı, 1989-1996.
İstanbul Universitesi, Lisans:
• Project Management, School of Business Administration, Istanbul University, 2003- 2011, (in English Program).
• Business Mathematics, School of Business Administration, Istanbul University, 1988-2014 (in English Program).
• Basic Mathematics, School of Business Administration, Istanbul University, 1988-2014 (in English Program).
• Data Processing, School of Business Administration, Istanbul University, 1989-1996 (in English Program).
• Proje Yönetimi, İ.Ü. İşletme Fakültesi, 1989-1991, 2003- (Türkçe Program).
• İşletme Matematiği, İ.Ü. İşletme Fakültesi, 1980- 2010 (Türkçe Program).
• Matematik, İ.Ü. İşletme Fakültesi, 1988- 2014 (Türkçe Program).
• Bilgi İşleme Giriş ve FORTRAN, İ.Ü. İşletme Fakültesi, 1983- 1984 (Türkçe Program).
İstanbul Universitesi, Ulaştırma ve Lojistik Yüksek Okulu
• Matematik, İÜ, Logistik Yüksek Okulu, Lisans, 1999-2014
İstanbul Universitesi, Enformatik Lisansüstü Programı
• Proje Yönetimi, İÜ, Enformatik Doktora Programı, 2005 – 2015
Işık Üniversitesi:
• Introduction to Data Mining, Işık Universitesi, Endüstri Mühendisliği, Güz 2014-2015.
• Operations Research I, Işık Universitesi, Endüstri Mühendisliği, Güz 2012-2013.
• Operations Research I, Işık Universitesi, Endüstri Mühendisliği, Güz ve İlkbahar 2011-2012.
• Operations Research II, Işık Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, İlkbahar 2010-2011.
Bahçesehir Üniversitesi:
• Statistical Analysis for Management, Bahcesehir University, Executive MBA Programı, Istanbul, Turkey, Güz 2009.
Ball State University, Indiana-USA:
• Operations Management, Miller College of Business School, Ball State University, Muncie, Indiana, USA, Spring 2006-2007.
• Quantitative Business Analysis, Miller College of Business School, Ball State University, Indiana, USA, Fall 2006 -2007.
İzmir Ekonomi Üniversitesi:
• Quantitative Methods, , IEU, School of Business Administration, MBA program, 2005-2006 – 2007-2008.
• Research Methods, IEU, School of Business Administration, Doctorate Program, 2007-2008.
• Management Science, Undergraduate level, IUE, School of Business, 2005-2006.
Gebze Teknoloji Enstitüsü:
• İşletmelerde Bilgisayar Uygulamaları, GYTE, İşletme Bölümü Yüksek Lisans Programı, 1994-1999.
• Bilişim Teknolojilerinin Yönetimi, GYTE, İşletme Bölümü Yüksek Lisans Programı, 1998.
Harp Akademileri:
• Olasılık ve İstatistiğe Giriş, Harp Akademileri, İstanbul, 1982-1983.
Deniz Harp Okulu:
• Olasılık ve İstatistiğe Giriş, Deniz Harp Okulu, İstanbul, 1982.

pdf_icon Detaylı Özgeçmiş (YÖK Formatı) için(29s.) tıklayınız

 

Arkadaşlarınızın arasında ilk siz paylaşın..Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Facebook
Twitter