Hakkımda

Prof.Dr. M. Erdal Balaban’ın Kısa Özgeçmişi;

Sakarya’nın Hendek ilçesinde doğan Mehmet Erdal Balaban, 1970 yılında Adapazarı Atatürk Lisesinden mezun olmuştur. 1977 yılında Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi-Yüksek Matematik Bölümü,1980 yılında Boğaziçi Üniversitesi, Bilgisayar Bilimleri bölümünde Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Özel Sektörde Yazılım Geliştirme ve Bilgi İşlem Yöneticisi olarak bir süre  çalıştıktan sonra  İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Matematik Kürsüsüne Asistan olarak atanmıştır. “Bir Sipariş Üretim Sisteminin Planlama ve Kontrolüne Yönelik Q-GERT Şebeke Modelinin Geliştirilmesi ve Bilgisayar Analizi” adlı Doktora tezini 1983 yılında İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Sayısal Yöntemler Anabilim Dalında tamamlamıştır. 1989 yılında Doçentliğe yükselmiş ve 1996 yılında Profesörlük kadrosuna atanmış olan M. Erdal Balaban İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak 2003-2006 yıllarında Anabilim Dalı Başkanlığı görevinde bulunmuştur.

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi yanısıra Harp Akademileri, Deniz Harp Okulu, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İ.Ü. Ulaştırma ve Lojistik, İzmir Ekonomi Üniversitesi (Lisans, MBA ve Doktora Programlarında), Bahçeşehir Üniversitesi (Executive MBA) ve Işık Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği programlarında, Yöneylem Araştırması, İşletme Matematiği, Sayısal Yöntemler, Proje Yönetimi, Bilişim ve Veri Madenciliği konularında dersler vermiştir. 2001-2002 eğitim ve öğretim yılında Ball State Universitesi, Indiana, USA’da misafir araştırmacı olarak bulunmuş, 2006-2007 yılında aynı üniversitede misafir öğretim üyesi olarak “Quantitative Analysis” ve “Introductory Operations Management” derslerini vermiştir.

1984 yılında AISEC kapsamında Amerika Birleşik Devletler’inde “Ball Aerospace Defence System Division, Boulder-Colorado” firmasında “Kişisel Bilgisayarlarda İşletme Tahmin Yöntemleri” yazılımının geliştirilmesi görevinde bulunmuştur. “Temel Matematik ve İşletme Uygulamaları” ve “Veri Madenciliği ve Makine Öğrenmesi Temel Algoritmalar ve R Dili ile Uygulamaları”  adlı kitapları bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası düzeyde 70’i aşkın bilimsel eserleri olup birçok projenin de yöneticiliğini yapmıştır. İş hayatına yönelik geliştirdiği yazılımları ve kurumsal bilgi sistemleri çok sayıda işletmede kullanılmıştır. İşletme Analitiği ve Veri Madenciliği alanlarına çalışmalarını ve araştırmalarını sürdüren Balaban, 17 Yüksek Lisans ve 18 Doktora tez danışmanlığı olmak üzere çok sayıda tez jüri üyeliğinde bulunmuştur. 32 Doçentlik yükseltme jürisi ve 13 Profesörlük atama jüri üyesi olarak görev almış ve çok sayıda akademisyenin yetişmesine katkı sağlamıştır.

2000 – 2004 yılları arasında TBD, İstanbul Yönetim Kurulu Başkanlığı süresince çok sayıda seminer, panel ve toplumsal projeleri, çalışma grupları ile birlikte gerçekleştirmiştir. Bilgi Toplumu ve Uzaktan Elektronik Öğrenme konularında birçok konferans, seminer, çalıştay ve projeler gerçekleştirmiştir. Kurmuş olduğu KOBİLİŞİM Çalışma Grubu ile Küçük ve Orta Büyüklükteki işletmelerin Bilişim konularında bilinçlenmeleri için seminer ve TV programları düzenleyerek girişimciliğin ve bilişim kültürünün artırılması yönünde katkılar vermiştir. Istanbul Sanayi Odası‘nın Üniversite – Sanayi işbirliğinin gelişmesi için ISO-ÜSİB çalışma grubunda görev almıştır.

Birçok konferansın düzenleyicisi ve bilim kurulu üyesi olarak hizmetlerde bulunan Balaban, 30’un üzerinde konferansa oturum başkanlığı ve panel konuşmacısı olarak, 20’nin üzerinde konferansa davetli konuşmacı olarak katkı vermiştir. Üniversite öğrencilik yıllarından aktif sporun içinde bulunan Balaban, İstanbul Üniversitesi Spor Birliği Kulübü‘nde Yönetim Kurulu Üyesi ve Danışmanı olarak çalışmalarda bulunmuştur.

Sivil Toplum Örgütlerinde bir çok toplum hizmetleri ve eğitim projelerinin gerçekleşmesinde görev alan Balaban Türkiye Bilişim Derneği, İstanbul Şubesi ve Matematikçiler Derneği Onur Üyesidir. Mehmet Erdal Balaban İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesinden 16 Ekim 2015 tarihi itibariyle emekli olmuş ve çalışmalarını Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı‘nda Başkan Yardımcısı olarak hizmetlerini devam ettirmektedir. Evli, bir oğlu ve bir torunu vardır.

pdf_icon Detaylı Özgeçmiş (YÖK Formatı) için(27 s.) tıklayınız.

Emeklilik resepsiyonumda hakkımda hazırlanmış sunum için  tıklayınız.

 

Facebook
Twitter