VI. İstanbul Bilişim Kongresi

VI. İstanbul Bilişim Kongresi, Bahçeşehir Üniversitesi, 7 – 8 Kasım 2012 YAŞANABİLİR ŞEHİRLER MODELİNİN KURULMASI VE BİLİŞİM-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN BU MODEL ÜZERİNDE ETKİSİ

Özet

Ülkelerin ve şehirlerin gelişmişlik düzeylerine göre sıralanmaları ve sınıflandırılmaları konusu, çeşitli organizasyonlar tarafından üstlenilen çalışmalar arasında bulunmaktadır. Bu çalışmalardaki temel düşünce; ülkelerin gelişmişlik düzeyinin, sadece ekonomik büyümeleri ile değil, insan boyutunun da katılarak değerlendirilmesini içermektedir. Bu değerlendirmeler yapılırken;  çevresel faktörlerden etkilenen yaşam ömrü (sağlık boyutu), ülkedeki ortalama eğitim süresi ve okullaşma oranı (eğitim boyutu) ile kişi başına düşen milli gelir (ekonomi boyutu) kullanılmaktadır. Bu çalışmada; yaşanabilirlik amacına yönelik olarak, Eğitim, Sağlık, Ekonomi, BİT (Bilişim ve İletişim Teknolojileri), Ulaşım ve Sosyal-Çevresel ana değişkenleri ve alt değişkenleri ile “Şehirlerin Yaşanabilirlik Modeli” kurulacaktır. Bu değişkenlerin önem dereceleri ülkemizin Sosyal-Kültürel değerleri göz önüne alınarak belirlenecektir. Bu modelde öne çıkan göstergeler tartışmaya açılacak ve özellikle Bilişim-İletişim teknolojilerinin etkisi ölçülmeye çalışılacaktır.

M.Erdal Balaban1, Serra Çelik2, Şebnem Özdemir3

  1İstanbul Üniversitesi,İşletme Fakültesi, 0212 4737070-18310, balaban@istanbul.edu.tr

 2İstanbul Üniversitesi, 0212 4400000-11538, serracelik@gmail.com

 3İstanbul Üniversitesi, 0212 4400000-10727, sebnemozde@gmail.com

Arkadaşlarınızın arasında ilk siz paylaşın..Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Facebook
Twitter